HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Grundforløbets længde

ELEVER FRA 9/10. KLASSE
Grundforløbet (GF) er opdelt i GF 1 og GF 2 og varer 20 + 20 uger.

ANDRE ELEVER
Elever, der ikke kommer direkte fra 9/10. klasse skal kun tage GF 2, som varer 20 uger.

HHX ELEVER
Elever med hhx har ikke noget grundforløb.

STX, HF, HTX
Elever med stx, hf, htx har et forløb på 5 uger.

ELEVER OVER 25 ÅR
Længden for de voksnes grundforløb kan variere meget afhængigt af resultatet af deres realkompetencevurdering. EUV 1 har ingen GF.

EUX
For EUX elever efterfølges grundforløbet af et 1- årigt studieår.

Bolette Gommesen

DET NYE GRUNDFORLØB

Pr. 1. august 2015 har handelsuddannelsen fået nyt grundforløb, der er væsentligt kortere end HG og specifikt for uddannelsen. Bl.a.:

  • Højere grundfagsniveauer
  • Nyt uddannelsesspecifikt fag
  • Nye overgangskrav
  • Mulighed for EUX

ELEVER MED HG Elever med et HG bevis har i nogle tilfælde stadig adgang til at indgå uddannelsesaftale efter de gamle regler, dvs. frem til 1.8.2015.