HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

Introduktion

En handelselev med fokus på e-handel, vil matche branchens behov for en medarbejder som:

  • er stærk i købmandskab
  • kan planlægge, styre og evaluere e-handelsaktiviteter
  • kan udfører service og rådgivning via sociale medier
  • kan lave markedsføring på sociale medier
  • kan stå for drift og vedligeholdelse af e-butikken
  • har viden om kunde- og købsadfærd i e-butikken
Pernille_L_V_Kristensen_154

Valg af praktikmål

De fleksible praktikmål i specialet Handelsassistent, salg gør det muligt at vælge netop de valgfrie praktikmål, der afspejler funktionen som E-handelssælger.

Salg og Service
Administration af salget
Kalkulation og økonomi

Foretage salg via elektroniske medier, fx med anvendelse af e-handelskoncept

Udføre kundeservice og rådgivning via elektroniske medier

Anvende sociale medier til markedsføring og kommunikation med kunder

Afdække kundernes præferencestruktur og købsadfærd, fx gennem markedsundersøgelser

Udvikle og vedligeholde sortimentssammensætning/ produktportefølje

Vedligeholde salgssystemer

Opdatere kundedatabaser

Opdatere priser og informationer om produkter i fælles it-system

Arbejde med systematisk videnopsamling om kunder, fx ved med anvendelse af CRM

Deltage i udvikling og vedligeholdelse af websites eller e-handelsløsninger fx i et CMS system

Opdatere produktkatalog og priser på nettet

Udtrække og overvåge salgs- og resultatmål

Foretage budgetlægning og budgetopfølgning på varegrupper ved tilrettelæggelse og gennemførelse af salg

Foretage budgetlægning, budgetopfølgning fordelt på varegrupper og på den enkelte detaillist

Foretage elektronisk fakturering, herunder til offentlige virksomheder

Valg af Specialefag

For at understøtte elevens praktiske oplæring i virksomheden har virksomheden mulighed for i samspil med eleven at vælge et eller flere af følgende valgfri specialefag, der har salget som omdrejningspunkt.

Digitale markedsvilkår 

Formålet er, at eleven får en helt basal og grundlæggende viden om hvordan virksomheder bør agere online. Eleven kan desuden medvirke når virksomheden ønsker at styrke/forandre indsatsen online.

Kunde- og købsadfærd i e-butikken

Formålet er, at eleven kan analysere og vurdere kundernes adfærd i e-butikken ved anvendelse af de tekniske muligheder, som ligger i den valgte e-butiksløsning.

E-butikkens koncept

Formålet er, at eleven får viden om hvordan e-butikken udvikles og styrkes. Det er formålet, at eleven også kan deltage på det strategiske niveau, når virksomheden ønsker at udvikle en e-butik.

De tre valgfrie specialefag ligger i forlængelse af de obligatoriske specialefag, Salg og Salgsanalyse, som eleven skal gennemføre.

Det bundne specialefag Salg har til formål at sætte eleven i stand til at planlægge, styre og evaluere salgsaktiviteter ud fra viden om salgets grundlæggende elementer og faser. Det arbejdes der videre med i faget Salgsanalyse, hvor eleven sættes i stand til på baggrund af analyse af virksomhedens markeds- og forretningsgrundlag kan planlægge og gennemføre salgsaktiviteter.

 

 

De tre valgfrie specialefag ligger i forlængelse af de obligatoriske specialefag, Salg og Salgsanalyse, som eleven skal gennemføre.

HVORDAN KOMMER I VIDERE?

Vejledende praktikplan

Den fleksible tilrettelæggelse af oplæringen i virksomheden planlægges i elevens praktikplan. Den er sammen med planen for specialefagene med til at understøtte det bedst mulige udbytte af det samlede uddannelsesforløb. Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsens vejledende praktikplan kan hentes på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

I den vejledende praktikplan kan man læse nærmere om de minimumskrav, der er til oplæringen, samt hvordan fleksibiliteten giver mulighed for, at én elev f.eks. har en praktikplan, der vægter e-handel, mens en anden elev har en praktikplan, der vægter personligt salg – selvom begge elever oplæres inden for specialet Handelsassistent, salg.