HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

INTRODUKTION

En handelselev med fokus på salg vil matche branchens behov for en medarbejder som:

  • er stærk i købmandskab
  • kan planlægge, gennemføre og følge op på salgsaktiviteter
  • kan kortlægge kundens behov, ønsker og udfordringer samt skabe interesse
  • kan udnytte potentialet i virksomhedens kundeplatform
  • evner præsentationsteknik
  • har solidt kendskab til kundeadfærd
  • har viden om og kan anvende relations-markedsføring i praksis
Pernille L V Kristensen

VALG AF PRAKTIKMÅL

De fleksible praktikmål i specialet Handelsassistent, salg gør det muligt at vælge netop de valgfrie praktikmål, der afspejler funktionen som Sælger. Det kan for eksempel være følgende valgfrie praktikmål:

Salg og service
Administration af salget
Kalkulation og økonomi

Udvikle og vedligeholde kontakter til kunder gennem relations-/partnerskabs-opbygning og pleje fx ved anvendelse af relations-markedsføring

Tilpasse produktløsninger til kundernes behov via kommunikation med producent og kunde

Arbejde med strategisk salg (på baggrund af kundernes præferencestruktur, købsadfærd og systemløsninger)

Foretage salg af målrettede løsninger til erkendte og ikke erkendte behov

Rådgive og give support i forbindelse salg af produkter og løsninger

Rådgive og indgå i samarbejde med kunden omkring markedsføring af produkter eller løsninger

Arbejde med systematisk videnopsamling om kunder, fx ved med anvendelse af CRM

Analysere og vurdere virksomhedens samarbejdsrelationer i forhold til valg af kunder

Udtrække og overvåge salgs- og resultatmål

Håndtere genbestillinger fra kunder

Foretage budgetlægning og budgetopfølgning på varegrupper ved tilrettelæggelse og gennemførelse af salg

Kalkulere priser i forhold til løsninger, der indbefatter flere produkter, produktgrupper eller services

Udarbejde og opstille periodiske og økonomiske nøgletal, rapporter og statistikker, herunder salgsstatistik mv.

VALG AF SPECIALEFAG

For at understøtte elevens praktiske oplæring i virksomheden har virksomheden mulighed for i samspil med eleven at vælge et eller flere af følgende valgfri specialefag, der har salget som omdrejningspunkt.

Præsentation og formidling

Formålet er, at eleven får viden om og færdigheder i at anvende forskellige tilgange i en præsentations- og formidlingssituation.

Kommunikation via elektroniske medier

Formålet er, at eleven får viden om og færdigheder i at anvende forskellige tilgange i en præsentations- og formidlingssituation.

Kulturforståelse og forhandlingskommunikation

Formålet er, at eleven får viden om og indsigt i egen og andres kulturer og med udgangspunkt heri kan indgå i produktive møder og forhandlingssituationer.

Relations-markedsføring i praksis

Formålet er, at eleven får viden om relations-markedsføring i praksis og kan identificere og anvende de væsentligste parametre i udviklingen og fastholdelsen af langvarige relationer.

De fire valgfrie specialefag, herunder Relationsmarkedsføring i praksis, der er på ekspertniveau, ligger i forlængelse af de to obligatoriske specialefag, Salg og Salgsanalyse, som eleven skal gennemføre. Trade Marketing kan med fordel vælges til de sælgere, der har brug for træning i hvordan man bedst kan støtte op om salget i detailledet fx ved viden om butiksindretning, spacemanagement eller ved brug af in-store materiale.

Det bundne specialefag Salg har til formål at sætte eleven i stand til at planlægge, styre og evaluere salgsaktiviteter ud fra viden om salgets grundlæggende elementer og faser. Det arbejdes der videre med i faget Salgsanalyse, hvor eleven sættes i stand til, på baggrund af analyse af virksomhedens markeds- og forretningsgrundlag, at planlægge og gennemføre salgsaktiviteter.

De fire valgfrie specialefag, herunder Relationsmarkedsføring i praksis, der er på ekspertniveau, ligger i forlængelse af de to obligatoriske specialefag.

HVORDAN KOMMER I VIDERE?

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN

Den fleksible tilrettelæggelse af oplæringen i virksomheden planlægges i elevens praktikplan. Den er sammen med planen for specialefagene med til at understøtte det bedst mulige udbytte af det samlede uddannelsesforløb. Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsens vejledende praktikplan kan hentes på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

I den vejledende praktikplan kan man læse nærmere om de minimumskrav, der er til oplæringen, samt hvordan fleksibiliteten giver mulighed for, at én elev f.eks. har en praktikplan, der vægter personligt salg, mens en anden elev har en praktikplan, der vægter planlægning af et salg – selvom begge elever oplæres inden for specialet Handelsassistent, salg.