HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

INTRODUKTION

En handelselev med fokus på salgssupport, vil matche branchens behov for en medarbejder som:

  • er stærk i købmandskab
  • kan udføre kundeservice
  • kan bidrage til at binde virksomhedens forskellige indsatser sammen
  • kan foretage ordrelægning
  • kan generere viden om kunder og markeder
  • har en tværfaglig forståelse
Pernille

VALG AF PRAKTIKMÅL

De fleksible praktikmål i specialet Handelsassistent, salg gør det muligt at vælge netop de valgfrie praktikmål, der afspejler funktionen som Salgssupporter. Det kan for eksempel være følgende valgfrie praktikmål:

Salg og service
Administration af salget
Kalkulation og økonomi

Indsamle viden fra salgsarbejdet til gruppering af kunder i forhold til lønsomhed

Udvikle og vedligeholde sortimentssammensætning/ produktportefølje

Inddrage viden om logistik som en del af salgsplanlægningen

Udføre opgaver ud fra virksomhedens servicekoncepter

Foretage salg via elektroniske medier, fx med anvendelse af e-handelskoncept

Rådgive og give support i forbindelse salg af produkter og løsninger

Udføre kundeservice og rådgivning via elektroniske medier

Gennemføre eftersalgsservice

Vedligeholde salgssystemer

Opdatere kundedatabaser

Opdatere priser og informationer om produkter i fælles it-system

Arbejde med systematisk videnopsamling om kunder, fx ved med anvendelse af CRM

Betjene interne kunder

Sikre flow af informationer i relation til egen funktion og relevante interessenter

Opdatere produktkatalog og priser på nettet

Behandle reklamationer

Kalkulere priser i forhold til løsninger, der indbefatter flere produkter, produktgrupper eller services

Foretage udregninger knyttet til dimensioneringer af leverancer

Udarbejde og opstille periodiske og økonomiske nøgletal, rapporter og statistikker, herunder salgsstatistik mv.

VALG AF SPECIALEFAG

For at understøtte elevens praktiske oplæring i virksomheden har virksomheden mulighed for i samspil med eleven at vælge et eller flere af følgende valgfri specialefag, der har salget som omdrejningspunkt.

Administrative arbejdsprocesser i handelsvirksomheden

Formålet er, at eleven får grundlæggende indsigt i og viden om de administrative arbejdsopgavers værdibidragende betydning for virksomhedens forretning og grundlæggende forretningside.

Kommunikation via elektroniske medier

Formålet er, at eleven får grundlæggende viden om elektroniske mediers indflydelse på kommunikationen og kan anvende denne viden i kommunikationen med virksomhedens kunder og øvrige interessenter.

Logistik

Formålet er, at eleven får indsigt i logistikbegrebet, samt lærer at bruge de mest almindelige logistiske værktøjer og nøgletal.

E-butikkens koncept

Formålet er, at eleven får viden om hvordan e-butikken udvikles og styrkes. Det er formålet, at eleven også kan deltage på det strategiske niveau, når virksomheden ønsker at udvikle en e-butik.

De fire valgfrie specialefag ligger i forlængelse af de obligatoriske specialefag, Salg og Salgsanalyse, som eleven skal gennemføre.

Det bundne specialefag Salg har til formål at sætte eleven i stand til at planlægge, styre og evaluere salgsaktiviteter ud fra viden om salgets grundlæggende elementer og faser. Det arbejdes der videre med i faget Salgsanalyse, hvor eleven sættes i stand til på baggrund af analyse af virksomhedens markeds- og forretningsgrundlag kan planlægge og gennemføre salgsaktiviteter.

De fire valgfrie specialefag ligger i forlængelse af de obligatoriske specialefag, Salg og Salgsanalyse, som eleven skal gennemføre.

HVORDAN KOMMER I VIDERE?

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN

Den fleksible tilrettelæggelse af oplæringen i virksomheden planlægges i elevens praktikplan. Den er sammen med planen for specialefagene med til at understøtte det bedst mulige udbytte af det samlede uddannelsesforløb. Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsens vejledende praktikplan kan hentes på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

I den vejledende praktikplan kan man læse nærmere om de minimumskrav, der er til oplæringen, samt hvordan fleksibiliteten giver mulighed for, at én elev f.eks. har en praktikplan, der vægter personligt salg, mens en anden elev har en praktikplan, der vægter planlægning af et salg – selvom begge elever oplæres inden for specialet Handelsassistent, salg.