HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER

Erhvervsakademiuddannelserne er 2-årige videregående uddannelser og har et omfang af 120 ECTS.

Undervisningen kombinerer teoretisk viden med praktiske udfordringer.

Man kan blive optaget med enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Har man taget en faglig uddannelse, kan en erhvervsakademiuddannelse derfor være et godt bud på en videreuddannelse.

På enkelte uddannelser udbydes nogle af fagene som enkeltfag.

ØKONOMISK-MERKANTILE OMRÅDE

Økonomi, handel og markedsføring er centrale elementer i de uddannelser, der hører til dette område – også set i et internationalt perspektiv.

Du får blandt andet fag i økonomisk styring, virksomhedsøkonomi, samarbejde og kunderelationer samt kommunikation og salg.

Vigtige dele i undervisningen er endvidere ledelse og organisation, der kan kvalificere dig til senere at indgå i ledelsesfunktioner.

UDDANNELSER

Fi­nan­ci­al Con­trol­ler

Fi­nan­s­ø­ko­nom

Han­del­s­ø­ko­nom

Lo­gi­sti­kø­ko­nom

Mar­keds­fø­rings­ø­ko­nom

Ser­vi­ceø­ko­nom