HANDELS
UDDANNELSEN.DK
HANDELS
UDDANNELSEN.DK
Mobile Menu

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER

 

Med en EUD eller en EUX kan du blive optaget på en erhvervsakademiuddannelse. En erhvervsakademiuddannelse er en 2-årig, videregående uddannelse, der ligesom Handelsuddannelsen kombinerer undervisning og oplæring. Uddannelsen udbydes på landets erhvervsakademier.

Der findes følgende erhvervsakademiuddannelser inden for økonomi, handel og markedsføring:
– Fi­nan­ci­al Con­trol­ler
– Fi­nan­s­ø­ko­nom
– Han­del­s­ø­ko­nom
– Lo­gi­sti­kø­ko­nom
– Mar­keds­fø­rings­ø­ko­nom
– Ser­vi­ceø­ko­nom